• Za časopis "Gameplay" pisao sam tokom 2008. godine, na poziv gospodina Ranka Trifkovića. U tom periodu objavio sam jednu najavu i deset recenzija (uključujući Mass Effect i Fallout 3).


  • U "Gameplay" sam se vratio početkom 2010. godine i ostao u redakciji do zatvaranja časopisa, u aprilu iste godine. U tom kriznom periodu pisao sam u proseku petnaest strana po broju i zajedno sa još dva urednika organizovao rad saradnika.

  • U periodu od juna 2010. do juna 2011. godine, sa kolegom Pavlom Đorđevićem pisao sam recenzije video-igara za TV emisiju "Play Games", koja se emitovala na prvom programu RTV. Reč je o kratkim i nenametljivim opisima igara koji samo prate i pojašnjavaju dešavanja na ekranu. Napisali smo ih ukupno 198.

  • Objavio sam nekoliko recenzija aplikativnog softvera za domaći blog IT fabrika.

- Copyright © Nikola Bulj -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -